نکات

نکاتی که هر پدر و مادری باید درباره کودک خود بداند!(بخش دوم)

به خودتان سخت نگیرید همیشه به یاد داشته باشید که هیچ پدر و مادری کامل و بی عیب و نقص نیستند و همه ما اشتباه می […]

جزئیات

نکاتی که هر پدر و مادری باید درباره کودک خود بداند!(بخش دوم)

رفتارهای خوب کودک را ببینید وقتی کودک رفتار نامناسبی انجام می دهد، والدین به سرعت واکنش نشان می دهند اما اغلب فراموش می کنند زمانی که […]

جزئیات

نکاتی که هر پدر و مادری باید درباره کودک خود بداند!(بخش اول)

نکاتی که والدین باید در مورد کودکان بدانند والدین در برابر کودکان خود رفتارهایی بروز می دهند که برخی از این رفتارها می تواند اشتباه باشد […]

جزئیات

همه آنچه باید درباره “تنبیه کودکان” بدانید(بخش سوم)

نه گفتن یا ابراز عدم رضایت یک روش دیگر برای جلوگیری از انجام رفتار نامناسب کودک است. خیلی مواقع گفتن نه به بچه‌ها سخت و دشوار […]

جزئیات