سینما

سینمای شناور پوکت!!

این سینما در پوکت شناور است! وقتی به تایلند به چشم مقصد سفر خود نگاه می کنیم اولین تصوراتی که به ذهن می آید سواحل شنی […]

جزئیات

تئاتر سینمای پاریس

تئاتر سینمای پاریس | Movie Theater In Paris سینما رفتن خیلی مرسوم و حتی تبدیل به بخشی از صنعت گردشگری شده است. بسیاری از کشورها در […]

جزئیات

بزرگترين پرده سينماي جهان ساخته شد!

بزرگترين پرده سينماي جهان به ارتفاع 29.7 و عرض 35.7 متر در سيدني استراليا نصب شد. به گزارش ايسنا، براي نصب اين پرده نمايش عظيم به […]

جزئیات

سینما 5 بعدی

سینما 5 بعدی سرزمین بازی ها ، علاوه بر سیستم نمایش به صورت سه بعدی با استفاده از عینک مخصوص تصاویر را به صورت واقعی و [...]
جزئیات