بحران هویت

بحران هویت نوجوان و نقش والدین(بخش سوم)

نقش خانواده در هویت‌یابی نوجوان بخش عمده‌ای از هویت در دوران کودکی و نوجوانی در خانواده شکل می‌گیرد. افراد برای آنکه در دوران نوجوانی هویت مستقلی […]

جزئیات

بحران هویت نوجوان و نقش والدین(بخش دوم)

بحران هویت عدم موفقیت یك نوجوان در شكل دادن به هویت فردی خود اعم از اینكه به علت تجارب نامطلوب كودكی باشد یا شرایط نامساعد فعلی، […]

جزئیات

بحران هویت نوجوان و نقش والدین(بخش اول)

بسياری از مشکلات دوران نوجوانی ريشه در چگونگی گذر وی از بحران هويت دارد و چنان چه ابعاد گوناگون اين دوران مهم زندگی به دقت مورد […]

جزئیات

مشکلات نوجوانان را بشناسید

نوجوانی از مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی انسان به حساب می آید.دورانی که به دوران اضطراب و تنش معروف است و شخصیت پایه ریزی […]

جزئیات