هنگامی که سخن از کودک به میان می آید، اولین سال های زندگی تا سن دوازده سالگی مدنظر است. کودک در این سنین یاد می گیرد، می آموزد و کشف می کند.
محیط هایی که برای کودکان طراحی می شوند باید جذاب، شاد و لذت بخش باشند، به همین دلیل رنگ جزء مهمی در طراحی برای خلاقیت کودکان محسوب می شود و تاثیر زیادی بر احساسات کودکان نسبت به محیط دارد.
آنچه سبب شد در این مقاله به تأثیر رنگ ها بپردازیم، بررسی اثرات رنگ ها بر خلاقیت فکری و ذهنی کودکان و رشد تفکر در آن هاست؛ چرا که می توان از رنگ ها بعنوان ابزاری در خدمت رشد تفکر بچه ها استفاده کرد. عوامل مختلفی هم چون سن و جنسیت دانش آموزان و عوامل محیطی قرار دارد اما به صورت کلی می توان بیان کرد که رنگ های اصلی برای کودکان از جذابیت زیادی برخوردار هستند و به خصوص در سنین پایین رنگ هایی مثل نارنجی، قرمز و زرد در ایجاد محیطی شاد و پویا برای کودکان موثرند و می توان از ترکیب رنگهای ملایم و گرم در کنار رنگ های سرد و ملایم به محیطی جذاب و متنوع برای کودکان دست یافت.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید