کمک سفالگری کودکان به بهبود خلاقیت

هنگامی که کودک شما از رنگ بنفش به جای رنگ سبز برای رنگ آمیزی لاک پشت خود استفاده می کند این نشانه خلاقیت اوست. و شما هرگز نمی توانید یک لاک پشت بنفش را در محیط طبیعی بیابید. اما کودکان در هنگام کار با گل خاک رس و در حین ساخت سفال این فرصت را…

هنگامی که کودک شما از رنگ بنفش به جای رنگ سبز برای رنگ آمیزی لاک پشت خود استفاده می کند این نشانه خلاقیت اوست.
و شما هرگز نمی توانید یک لاک پشت بنفش را در محیط طبیعی بیابید.
اما کودکان در هنگام کار با گل خاک رس و در حین ساخت سفال این فرصت را برای تجربه و استفاده از خلاقیت خود به دست می آورند.
در واقع سفال امکان فرار از هنجارهای متعارف و در نهایت استفاده از ذوق و خلاقیت برای کودکان فراهم می آورد.
کودکان با استفاده از توانایی انگشتان خود به گل خاک رس فرم می دهند
و اشکال دلخواه را توسط آن ایجاد می کنند و این ها همه سبب رشد خلاقیت در کودکان می گردد.

بهبود مهارت های حرکتی به کمک سفالگری کودکان
آموزش سفال به کودکان موجب می شود آنها از تعامل بازوها و عضلات دست خود برای ساخت سفال استفاده کنند؛
به این ترتیب بازی با خاک رس ابزار قدرتمندی برای تقویت مهارت های حرکتی کودکان است.
کار با گل خاک رس و ساختن اشیای گونگون همچنین در هماهنگی مهارت های دست و چشم کودکان نیز بسیار تأثیرگذار است.
و این کودکان در دوران مدرسه خط خواناتر و زیباتری خواهند داشت.

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید