چگونه یک کودک ،آرام و کنترل پذیر می شود؟

هر کودکی باید یاد بگیرد که در کنترل آشفتگی خودش ،به صورت مستقل حرکت کند .در ابتدا والدین باید خودشان کودک را آرام کنند.بعد از این که آن ها قلق های کودکشان را پیدا کردند و فهمیدند چه چیزی برای آرام کردن او مناسب است،مجموعه ای از راهبردهای آرام سازی موثر برای کودک را می سازند.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید