مهارت های ارتباطی کودکان

با یاد دادن مهارت های ارتباطی به کودک ،والدین به او کمک میکنند که راحت تر با دیگران کنار بیاید.وقتی کودک باد می گیرد با دیگران همدلی کند ،خود شما نیز باید با کودکتان همدلی کنید.رفتار بچه های بی نظم اغلب در نظر سایر کودکان عجیب است و ممکن است کودکان دیگر منظور اورا درک نکنند.

اگر کودک شما احساس طرد شدگی می کند،با او همدردی کنید حتی اگر این طرد شدگی در نتیجه رفتار  غیر عاقلانه خود کودک بوده باشد.

به خاطر داشته باشید حتی اگر نمی توانید با کار های کودکتان همدردی کنید ،باید همیشه به احساس او ارزش دهید.

منبع:کودک بد قلق و ناآرام

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید