مطالعه کردم را به کودک یاد دهید

وقتی کودک به مدرسه می رود والدین با چالش های جدیدی رو به رو میشوند.ما می خواهیم کودکان درس بخوانند ،تمرین ریاضی انجام دهند و مشق هایشان را بنویسند.

وقتی کودکان بزرگتر میشوند،یک مهارت اساسی جدید که باید یاد بگیرند،شیوه مطالعه ی صحیح است.

منبع:با کودک بد قلق و ناآرام چه کنیم

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید