عوامل موثر بر رشد

هر چند در برخی مقاطع ممکن است رشد کودک شما بی قاعده و گسیخته به نظر برسد،هدف همواره یکسان است:تحقق کامل استعدادها یا خود شکوفایی کامل.همه کودکان از بدو تولد تمایل ذاتی دارند که تلاش کنندتا بهترین فرد ممکن باشند ،هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی کودک شما به این سمت گرایش دارد که کاری را انجام دهد که کاملا با آن تناسب دارد،تا شاد و سازگار باشد.برای این منظور باید فرصت لازم جهت نیل به این گرایش را در اختیار کودک گذاشت.

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید