علائم دروغ گفتن بین نوجوانان

زمانی که تشخیص می دهید نوجوان دارد دروغ می گوید

والدین اغلب وقتی به نقطه عطفی می رسند زمانی که تشخیص می دهند نوجوان تنها به ایشان دروغ گفته است. والدین گاهی اوقات از صحبت بدون واهمه با فرزند خود اجتناب می کنند.

همزمان نوجوان ها احساس عدم اعتماد بهشان دست می دهد و از صحبت درباره روزمره خود با والدینشان اجتناب می کنند. این موضوع به یک بی نظمی تدریجی منجر می شود که مانع نظارت والدین می شود.

اگر آن حل نشود، این رفتار بزرگسالی می تواند به روابط مشکل در پیرامون، رفتار تهاجمی یا عدم خود کنترلی، در میان مشکلات دیگر منجر شود برای همین علت، قدم اول کف این موضوع است که نوجوان شما مرتبا به شما دروغ می گوید. اگر این موضوع اتفاق می افتد، شما باید یک کمک حرفه ای دریافت کنید تا این مشکل را حل کرده و پیوند سالم را بازگردانید.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید