عجیب ترین رودخانه

رودخانه ای با نام هامبر در کانادا واقع می باشد که باعث تعجب همگان شده است. در این رودخانه عجیب گویا سنگها به همدیگر وصل هستند و یا توسط یک ریسمان به یکدیگر متصل شده اند ،در صورتی که بین این سنگها هیچ اتصالی وجود ندارد.

عجایب بیشتر با سایت سرزمین بازی ها

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید