روش تربیت کودکان سرسخت و لجباز

روش تربیت کودکان سرسخت و لجباز

به کار بردن شیوه‌های تربیتی سرسختانه و دیکتاتور بودن هیچ کمکی به شما نمی‌کند و فقط کودکتان را از شما دور می‌کند و سبب می‌شود شما و فرزندتان به دشمنان یکدیگر تبدیل شوید.

بعضی از والدین می‌خواهند فرزند سرسخت و مصمم آنها به حرف‌هایشان گوش دهد و از آنها اطاعت کند. این والدین هر چه بیشتر با نافرمانی‌های فرزندشان مواجه می‌شوند برای اینکه او را بیشتر به اطاعت خود وادارند باید سختگیرانه‌تر و خشن‌تر رفتار کنند.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید