حریم وحشت

شاید تا بحال فیلم های ترسناک بسیاری را دیده باشید، شاید داستان های ترسناکی را از اتفاقات خیالی و یا حتی واقعی شنیده باشید و … بیایید این شاید ها را کنار بگذاریم و در رابطه با یکی از بزرگترین تجربه های هیجانی زندگیتان که باعث ترشح بیش از حد آدرنالین خونتان میشود صحبت کنیم، از محیطی صحبت کنیم که خاطره حتی یک بار بودن در آن تا سال ها در ذهنتان باقی خواهد ماند. محیطی در سرزمین بازی ها که هیچ چیز کم تر از تمام حس فیلم های ترسناکی که دیده اید ندارد و تمام هیجان و استرس مثبت، آن داستان ها را در چند دقیقه برای شما در فضای واقعی شبیه سازی میکند…

 

پیام بگذارید