تربیت کودک دوساله

کودکان دوساله بیش از آنچه که می‌گویند درک می‌کنند، البته درک کودک و رفتارهایی که از او سر می‌زند، به توان ذهنی کودک و محرک‌های محیطی بستگی دارد.
کودکان در این سنین حالت تعادل ندارند، تحریک پذیر بوده و به سرعت عصبانی می‌شوند و ممکن است لجبازی‌های آنها، والدین را کلافه کند، اما کودکان در پایان سن دوسالگی تعادل روانی مطلوب‌تری به دست آورده و رفتار آنها آرام‌تر و با ثبات‌تر از قبل خواهد شد.
موارد عاطفی مشترکی نظیر ترس، خشم، پرخاشگری و محبت کم و بیش در همه کودکان مشاهده می‌شود.
اگر در حین صحبت مشغول کاری مثل رانندگی هستید که باید نگاهتان به کارتان باشد به او بگویید که الان نمی‌توانم نگاهت کنم ولی حرفهایت را گوش می‌دهم.
سعی کنید خودتان را همسطح او کنید. مثلا زانو بزنید یا او را طوری بلند کنید که به خوبی بتوانید تماس چشمی برقرار کنید.
هنگامی که فرزندتان صحبت می‌کند کمی به جلو خم شوید و با حالت چهره‌تان و بیان عبارتی مثل “آها”، “خوب” و “برایم بیشتر تعریف کن” او را تشویق کنید که به صحبت خود ادامه دهد.
در نهایت اگر باز احساس می‌کنید برای تربیت کودک دو ساله خود نیاز به کمک دارید به روانشناس مراجعه کنید.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید