به کودک یاد دهید که خود را آرام کند

کودکان نافرمان به طور مکرر دچار بی قراری میشوند.حتی از وقتی که این کودکان شیر خوار هستند می توانیم یه آنها یاد دهیم که خودشان را تسکین دهند.

راهبرد اول این است که کودک را به شیوه ای بی خطر و مطمئن در یک پتوی گرم و نرم بپیچیم تا او احساس راحتی کند و و بتواند خودش را آرام کند.

منبع:با کودک ناآرام و بدقلق چه کنیم

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

نویسنده وبلاگ

پیام بگذارید