آبشار دتیان | Detian Falls

آبشار دتیان که از بزرگترین آبشارهای جهان به شمار می رود در مرز بین چین و ویتنام واقع شده است. این آبشار در واقع چهارمین آبشار بزرگ در جهان پس از نیلگارا، ویکتوریا و ایگوزو از نظر عرض آب ریز آن می باشد. با توجه به اختلافات زیادی که بین دو کشور بر سر مرزهای مشترک وجود داشته است، این منطقه به تازگی برای بازدید گردشگران بازگشایی شده است.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید