خریدکارت شارژ شهربازی

حرفه ای

150 تومان در هفته
280 هزار تومان شارژ دریافتی
استفاده باشگاهها تا 150 هزار تومان
اعتبار تا شهریور ماه 1398
در تمامی ایام هفته

ویژه

100 تومان در هفته
190 هزار تومان شارژ دریافتی
استفاده باشگاهها تا 100 هزار تومان
اعتبار تا شهریور ماه 1398
در تمامی ایام هفته

معمولی

70 تومان در هفته
130 هزار تومان شارژ دریافتی
استفاده باشگاهها تا 70 هزار تومان
اعتبار تا شهریور ماه 1398
در تمامی ایام هفته

پایه

30 تومان در هفته
55 هزار تومان شارژ دریافتی
استفاده باشگاهها تا 30 هزار تومان
اعتبار تا شهریور ماه 1398
در تمامی ایام هفته

معرفی واحد های سرزمین بازی ها

یک روز عالی پر از هیجان

با ثبت نام در سایت هنگام خرید کارت شارژ سرزمین بازی ها تخفیف بگیرید .

 

ثبت نام کن

از دنیا چه خبر

نکات خوشمزه تربیتی

مولتی مدیا